Kredyt Hipoteczny na budowę domu

Osoby chcące wybudować dom stają przed koniecznością wyboru metody najlepszego finansowania inwestycji. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest kredyt hipoteczny na budowę domu. Należy jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym jego dostania jest uprzedni zakup działki. W przypadku osób, które nie posiadają posesji, na której dom miałby powstać, bank nie udzieli kredytu. Dobrą wiadomością jest jednak fakt, że ziemia może być potraktowana jako wkład własny.

Kredyt hipoteczny na budowę domu jest długoterminowy i może być zaciągnięty na wiele lat. W jego przypadku, rolę zabezpieczenia pełni hipoteka ustanowiona na prawie własności lub użytkowania wieczystego danej nieruchomości. W ten sposób bank ma zabezpieczenie, które w razie niespłacania kredytu, pozwoli mu wyegzekwować należność. Pieniądze są wypłacane przez bank w transzach. Każdą kolejną kredytobiorca otrzymuje dopiero po rozliczeniu poprzedniej. W ten sposób bank ma kontrolę nad postępami budowy. Kredyty tego typu są bardzo popularne ze względu na to, że ich koszty całkowite są stosunkowo niskie.